Shopping Bag
Menu
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

Filters
Maatadvies

Nolten Extra Voorwaarden


Het programma

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele Nolten Extra-loyaliteitsprogramma tot het verwerven van accounts en spaarpunten (hierna ‘het programma’ genoemd) van Albert Nolten Schoenen B.V. Iedere deelname aan het programma leidt tot acceptatie van de algemene voorwaarden en de eventueel nader te stellen regels van het programma. Accounts en spaarpunten, in welke vorm dan ook uitgegeven, blijven eigendom van Albert Nolten Schoenen B.V. Albert Nolten Schoenen B.V. behoudt te allen tijde het recht om op enig moment het programma te beëindigen en/of de algemene voorwaarden ervan te wijzigen.

2. Alle deelnemers van het programma dienen natuurlijke personen te zijn van 16 jaar of ouder.

3. Consumenten kunnen zich voor het programma laten registreren in iedere Nolten winkel of online via nolten.nl en nolten.be

4.Accounts, waardebonnen en spaarpunten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen, gekocht of op enige manier worden geruild.

5.Deelnemers aan het programma dienen persoonsgegevens op te geven en Albert Nolten Schoenen BV te informeren in geval van wijzigingen.

6. Persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Wet behandeld worden en niet ter beschikking gesteld aan derden. Albert Nolten Schoenen BV is niet verantwoordelijk voor enig verlies van spaarpunten of daarvan afgeleide producten zoals waardebonnen ten gevolge van onjuiste persoonsgegevens en behoudt zich het recht voor accounts te deactiveren wanneer blijkt dat de gegevens niet langer kloppen.

7. Het bewaren van persoonsgegevens zoals inlognaam en wachtwoord van het online account blijft de verantwoordelijkheid van de deelnemer aan het programma. Albert Nolten Schoenen BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies en aanvaardt geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook.

8.Het is Albert Nolten Schoenen BV toegestaan de uitgifte, daaronder begrepen het intrekken of annuleren van een account, waardebon en spaarpunten – in welke vorm dan ook - te weigeren. Tevens is het Albert Nolten Schoenen BV te allen tijde toegestaan een deelnemer uit het programma te verwijderen op een van onderstaande punten:

I.Enig misbruik of poging tot misbruik van het programma.

II.Enige schending of poging tot schending van deze Algemene Voorwaarden en/of voorwaarden die mogelijk verband houden met het programma.

III.Elke gedraging die afbreuk doet aan het programma of Albert Nolten Schoenen B.V. daaronder begrepen doch niet uitsluitend gedragingen met betrekking tot diefstal, wangedrag, beledigend, agressief gedrag of het verschaffen van foute of misleidende informatie.

9. Het is deelnemers te allen tijde toegestaan het programma te verlaten. Bij het verlaten van het programma vervalt het recht op opgebouwde spaarpunten en uit te geven waardebonnen.

10. Deelnemers aan het programma kunnen de spaarpunten of waardebonnen bij het overlijden van een direct familielid verkrijgen door middel van een schriftelijk verzoek aan de klantenservice met de accountgegevens van de overledene en na goedkeuring van de gezamenlijke erfgenamen.

11. De privacy van iedere deelnemer is belangrijk. Albert Nolten Schoenen B.V. zal dan ook vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke informatie die de deelnemer met ons deelt en deze nimmer – voor enige marketing doeleinden– vrijgeven aan derden. Desalniettemin zouden wij graag de aan ons ter beschikking gestelde informatie gebruiken om de deelnemer te informeren over onze collectie en dienstverlening en om de winkelervaring bij Albert Nolten Schoenen B.V. te verbeteren. Dit doet Albert Nolten Schoenen B.V. onder andere door nieuws over producten, winkels en evenementen rondom Nolten via e-mail of post te sturen aan de deelnemer. Indien beëindiging van toezending van de bedrijfsinformatie is gewenst kan contact worden opgenomen met de klantenservice van Albert Nolten Schoenen B.V.: Tiber 24, 2491 DH, Den Haag, 070 338 93 66, of service@nolten.nl.

Spaarpunten

12. De huidige waarde van 100 spaarpunten is € 0,25 (vijfentwintig eurocent). Gespaarde punten kunnen niet worden ingewisseld voor contanten of waarde- en/of cadeaubonnen. Albert Nolten Schoenen B.V. behoudt zich het recht om het aantal te sparen punten op producten dat in het programma wordt aangeboden te wijzigen.

13. Punten kunnen gespaard worden bij aankopen in winkels van Nolten en online op www.nolten.nl en nolten.be. Het tarief voor te sparen punten is tien spaarpunten voor iedere volledig bestede euro, na aftrek van enige toegepaste korting of kosten.

14. Om spaarpunten toegekend te krijgen, moeten deelnemers aan het programma € 1,00 of meer in één transactie uitgeven aan hiervoor gekwalificeerde producten. Cadeaubonnen zijn uitgesloten als artikel waarop punten gespaard en ingeleverd kunnen worden.

15. Deelnemers aan het programma in de winkel dienen ten minste de naam, postcode het huisnummer en eventueel het e-mailadres kenbaar te maken voor het afrekenen aan de kassa om punten te kunnen sparen. Online zijn ten minste de naam, postcode, huisnummer en het e-mailadres van belang. Voor deelnemers aan het programma die dit ten tijde van het afrekenen niet kenbaar hebben gemaakt, is het niet mogelijk de spaarpunten op een later moment toe te kennen.

16. Albert Nolten Schoenen B.V. behoudt zich het recht bepaalde producten (tijdelijk) uit te sluiten van het programma.

17. Er is geen maximum verbonden aan het aantal te sparen punten.

18. Het is Albert Nolten Schoenen B.V. te allen tijde toegestaan om spaarpunten in mindering te brengen wanneer artikelen geretourneerd worden, om welke reden dan ook, gekocht in een Nolten winkel of online en (een deel van) het aankoopbedrag wordt vergoed. Dit is eveneens van toepassing op het ruilen van producten in de winkel, tenzij de ruiling op (een) product(en) is die eenzelfde waarde aan spaarpunten vertegenwoordigt.

19. Bij het ruilen van artikelen gekocht in de webshop: www.nolten.nl of www.nolten.be zullen de spaarpunten in mindering worden gebracht op het account, tenzij de ruiling plaatsvindt tegen exact hetzelfde bedrag.

20. Spaarpunten hebben geen waarde, tenzij deze omgezet zijn naar korting op een artikel.

21. Albert Nolten Schoenen B.V. is niet verplicht spaarpunten toe te kennen aan enige andere dan gekwalificeerde transacties (zie artikel 11. Bepaalde producten kunnen door Albert Nolten Schoenen B.V. (tijdelijk) worden uitgesloten van het programma).

22. Spaarpunten zullen worden toegekend op het totaalbedrag van het gekochte product dat wil zeggen exclusief verzend - of betaalkosten bij online bestellingen.

23. Gespaarde punten komen na 2 jaar te vervallen. Dit geldt alleen voor het deel van de spaarpunten, die niet binnen 2 jaar zijn verzilverd.


Verzilveren

24. De huidige, minimumdrempel voor het verzilveren is vastgesteld op 3000 spaarpunten.

25. Het totaal aantal gespaarde punten moet volledig besteed worden in één transactie. Er wordt geen wisselgeld teruggegeven. De spaarpunten kunnen als een deelbetaling worden besteed aan (een) product(en) van een hogere waarde, mits het totaalbedrag met een ander wettelijk betaalmiddel compleet wordt gemaakt.

26. Wanneer een product niet naar wens is, dat (gedeeltelijk) door middel van spaarpunten is aangeschaft, kan het product indien dit voldoet aan de retourvoorwaarden worden geretourneerd. Het bijbehorende aantal spaarpunten zal worden gecrediteerd op het account van deelnemer. In deze omstandigheden wordt geen geld voor gespendeerde spaarpunten teruggegeven. De spaarpunten zijn immers niet voor geld in of geldswaarden inwisselbaar.

Algemeen

27. De toegekende spaarpunten bij een transactie, mogen worden verwijderd of geannuleerd zodra Albert Nolten Schoenen B.V. bepaalt dat deze spaarpunten verzameld zijn in strijd met de voor het programma geldende regels waaronder begrepen deze algemene voorwaarden of door een fout. Een met het programma of met deze voorwaarden strijdig advies, mededeling of actie door of vanwege medewerkers van Albert Nolten Schoenen BV doen geen rechten ontstaan voor de deelnemer.

28. Dit programma is uitgegeven door Albert Nolten Schoenen B.V.: Tiber 24, 2491 DH, Den Haag

29. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 30 oktober 2017 en worden beheerd en verklaard in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Enig geschil zal door een Nederlandse, bevoegde rechter beslist worden. Albert Nolten Schoenen B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen om regelgeving, juridische, zakelijke of beleidsredenen. Deelnemers die blijven participeren in het programma na een dergelijke wijziging geven hiermee aan akkoord te gaan met de aangepaste algemene voorwaarden.

30. De geprinte versie van deze algemene voorwaarden kan de gedateerd zijn. De meest actuele algemene voorwaarden zijn te allen tijde terug te vinden op de Nolten website of aan te vragen bij de klantenservice.

31. Voor vragen en/of klachten over het gehele Nolten Extra Loyaliteitsprogramma kan contact worden opgenomen met de klantenservice van Albert Nolten Schoenen B.V.: Tiber 24, 2491 DH, Den Haag, Nederland, +31 (0)70 338 93 66, of via service@nolten.nl

Om te zorgen dat onze website gebruiksvriendelijkheid is, maken we gebruik van cookies. Bekijk de pagina’s voor meer informatie cookieverklaring & privacy verklaring.