Shopping Bag
Menu
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

Filters
Maatadvies

Nolten Giftcard Voorwaarden


In aanvulling op de Algemene Voorwaarden Nolten zijn de Nolten Giftcard Voorwaarden van toepassing op de door Albert Nolten Schoenen BV (“Nolten”) uitgegeven Giftcard. Door gebruik te maken van een Nolten Giftcard worden de Nolten Giftcard Voorwaarden aanvaard, De Nolten giftcard is alleen verkrijgbaar in onze winkels.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Nolten uitgegeven Giftcards - zowel elektronische Giftcards als gedrukte cadeaubonnen. (hierna gezamenlijk: “Giftcards”) die worden verkocht door Nolten.
 2. Iedere Giftcard is voorzien van een unieke code, wordt slechts éénmaal verstrekt en dient (inclusief de code) zorgvuldig te worden bewaard. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Giftcards en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Nolten te worden verstrekt. Nolten behoudt zich het recht voor om een Giftcard uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Giftcard (in geval van elektronische Giftcard de e-mail die door Nolten is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 3. Om een Giftcard te gebruiken dient een geselecteerd artikel in de shopping bag te worden geplaatst. Op de shopping bag pagina kan bij “voucher inwisselen” de unieke code worden ingevoerd.
 4. Indien een vervaldatum van toepassing is, dan is deze weergegeven op de Giftcard of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Na de vervaldatum kan de Giftcard niet meer worden gebruikt.
 5. Giftcards uitgegeven door Nolten zijn uitsluitend inwisselbaar voor aankopen via Nolten winkels en Nolten.nl
 6. De Giftcard is te besteden voor artikelen en additionele kosten zoals verzend- of betaalkosten.
 7. Giftcards zijn niet te gebruiken voor geplaatste bestellingen die in behandeling zijn of zijn afgerond.
 8. Giftcards of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 9. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de Giftcard, dient het verschil te worden betaald met één andere betaalmethoden.
 10. Van geretourneerde aankopen die (deels) met een Giftcard zijn betaald, wordt geen geld terugbetaald maar opnieuw een Giftcard of voucher verstrekt.
 11. Het is niet toegestaan Giftcards of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Giftcards wordt ontzegd.
 13. Het is niet toegestaan Giftcards op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 14. Deze Giftcardvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De laatste versie van de voorwaarden kan hier worden geraadpleegd. Indien de Giftcard na ingang van een wijziging wordt gebruikt, worden daarmee de gewijzigde Giftcardvoorwaarden geaccepteerd.
 15. Per bestelling kan maximaal één Giftcard of één voucher worden ingewisseld.
 16. Nolten Extra punten worden verstrekt aan degene die de Giftcard inwisselt.
Heb je vragen of suggesties over het gebruik van de Giftcards of het inwisselen, neem dan contact op met onze klantenservice. We helpen je graag. 

Om te zorgen dat onze website gebruiksvriendelijkheid is, maken we gebruik van cookies. Bekijk de pagina’s voor meer informatie cookieverklaring & privacy verklaring.