• Lente Specials

Privacy Statement

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch je domeinnaam, noch je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- je e-mailadres als je een vraag stelt op onze website;
- je e-mailadres als je dit aan ons communiceert;
- je NAW-gegevens om je bestelling in behandeling te kunnen nemen; 
- de domeinnaam van andere websites die je hebt geraadpleegd om naar onze website te gaan;
- alle informatie die je vrijwillig hebt verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of registratie op onze website).

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies
Op onze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat wordt verstuurd door een internetserver en op de vaste schijf van je computer wordt geïnstalleerd. Dit bestand houdt sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over het bezoek:
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over artikelen die je toevoegt aan je shopping bag;
- om informatie te registreren zoals de webpagina's die je hebt geraadpleegd om naar onze website te gaan;
- analysedoeleinden zoekmachine(s).

Partnerschappen
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Overdracht gegevens
Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.

Contact over ons privacy beleid
Als je wilt reageren op ons privacy beleid, stuur dan een e-mail naar service@nolten.nl

Over communicatie per e-mail
Als je in de toekomst geen e-mails van ons wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als je ons via onze website een postadres hebt opgegeven, ontvang je alleen informatie die je hebt aangevraagd op het opgegeven adres.

Over communicatie per telefoon
Als je ons via onze website een telefoonnummer hebt opgegeven, zullen wij alleen telefonisch contact opnemen om je te informeren over je bestelling.

Geen reclamedrukwerk/telefoontjes ontvangen
Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kan je dit kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Consumenteninformatie
Ons bedrijf kan consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, stuur dan een e-mail naar het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je je persoonlijke gegevens wilt wijzigen, stuur dan een e-mail naar het hierboven vermelde adres.

Overig
Als je vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, stuur dan een e-mail naar het hierboven vermelde adres.